Gwarancja

Gwarancja

Wysoki poziom zadowolenia klienta jest dla nas bardzo istotny. Nasze produkty utrzymują się na poziomie 1% reklamacyjności
99%

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Wprowadzając proste zasady współpracy kierujemy się dobrem naszych odbiorców oraz szybkością nawiązywania współpracy. Proste procedury oraz elastyczność naszej firmy pozwala pracować z małymi oraz wielkimi odbiorcami jednocześnie utrzymując wysoki standard współpracy.

Okres gwarancji

Wkłady atramentowe i laserowe marki My Office objęte są dożywotnią gwarancją, co oznacza, że w przypadku usterek można reklamować produkt, bez względu na to kiedy został nabyty. Ujawnione wady produktów usuwane będą bezpłatnie. Uprawnienia gwarancyjne mają zastosowanie do chwili wyczerpania środka barwiącego.

Zgłoszenie wady

Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona niezwłocznie.

Czego oczekujemy

Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące je jako produkty sprzedawane przez Office Support, a w przypadku znakowania tonerów własnymi etykietami należy umieścić etykiety tak, aby nie zasłaniały naszych oznaczeń i pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie produktu.W wyjątkowych przypadkach klient może zostać również zobowiązany przedstawić dowód zakupu.

Jak wywiązujemy się z gwarancji

W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki, gwarantujemy naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęto taśmy zabezpieczającej itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu z przyczyny niemożliwości zrealizowania reklamacji. Jeśli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona firma Office Support odsyła produkty na swój koszt.

 

WYSYŁKA REKLAMOWANYCH PRODUKTÓW

Zwroty

Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: Office Support Krzysztof Wyląg, 42-624 Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 8a. Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze, w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie transportu. Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki oraz wydruki potwierdzające wadę towaru. 

Czas rozpatrzenia gwarancji

Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni, licząc od daty dostarczenia produktu.

Gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli stwierdzono: przekroczony termin ważności produktu, naruszone plomby, ślady napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis Office Support), uszkodzenie mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego, produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta.

 

Office Support : Tusze, tonery. Gwarancja
hp