Certyfikat Organizacji Odzysku Opakowań – EKOCYKL

Bardzo ważnym aspektem działalności Office Support jest odpowiedzialna gospodarka odpadami. Już podczas budowania strategii firmy Office Support uwzględniane były interesy społeczne i ochrona środowiska. Jest to, podejscie dobrowolne, ale bardzo ważne, bowiem oznacza to, że poza przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, podejmujemy i finansujemy różnorodne inicjatywy wspierające działania proekologiczne. Jesteśmy ciągle aktywni w proekologicznych kampaniach i odprowadzamy opłatę za opakowania. Potwierdzeniem naszych działań jest poniższy certyfikat wydany przez Organizacją Odzysku Opakowań – EKOCYKL.

 

Certyfikat Odzysku Opakowań - EKOCYKL

Tak naprawdę każde przedsiębiorstwo importujące towary w opakowaniach powinno za nie odprowadzać opłaty. Dlatego zachęcamy do tego naszych partnerów biznesowych, ponieważ jest to ważne działanie na rzecz naszego środowiska. Więcej informacje o programie Ekocykl znajduje się na stronie https://ekocykl.org/

Poza Certyfikatem Odzysku Opakowań – EKOCYKL posiadamy certyfikat Firmy Przyjaznej naturze (sprawdź)

Recent Posts

Leave a Comment

cerWielkanoc 2019